Motobike İstanbul Çekiliş Koşulları Nedir?

Biletindeki barkod numarasını gir, birbirinden güzel hediyelerden birini kazanma şansını yakala! Bu kampanya Milli Piyangı İdaresi’nin (‘’MPİ’')  23.01.2017 tarih ve 24951361-255.01.02/128-680 sayılı izni ile düzenlenmiştir. Kampanya, 25.01.2017 (saat 10.00) - 26.02.2017 (saat 20.00) tarihleri arasında geçerlidir. Çekilişe, 23-26 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Motobike Istanbul 2017 fuar biletini Biletix’e ait www.biletix.com internet adresi üzerinden, çağrı merkezinden, etkinlik mekanındaki (fuar alanında) satış noktasından ve Biletix bayilerinden satın aldıklarında biletlerinin üzerinde yer alan bilet barkod numarasını, katılımcıya ait ad-soyad, e-posta adresi, adres, doğum tarihi ve telefon bilgileri ile birlikte www.motobikeistanbulcekilis.com (ücretsiz) internet adresindeki forma eksiksiz olarak girenlere (fuar bilet satışı 26 Şubat 2017 tarihinde 20:00’da bitecek olup, internet sitesinden katılım 01 Mart 2017 tari­hinde 23:59’a kadar devam edecektir) çekiliş hakkı verilecektir.
Her barkod numarası bir çekiliş hakkı kazandıracaktır. Mükerrer gönderimlerde eleme yapılarak katılımcı tarafından ilk gönderilen şifre geçerli olarak kabul edilecektir.
Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
Katılımlarda şifre, ad, soyad, e-posta, doğum tarihi, telefon ve adres bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir.
Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır.
İkramiye tesliminde bilet ibrazı zorunludur. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kazanılan çekiliş hakkı ve ikramiye devredilemez, para ile satılamaz, promosyon olarak dağıtılamaz, nakit ve/veya mal karşılığı talep edilemez.
Bu eşya piyangosunun talihlileri 31 Mart 2017 Cuma günü Saat: 15:00’da Pizzeria Pidos Restoran, Gümüşsuyu Mah. Dünya Sağlık Sk. No: 13 Beyoğlu-İstanbul adresinde yapılacak çekilişle belirlenecektir. Söz konusu çekilişte önce asil talihliler belirlenecek, asil talihliler belirlendikten sonra yedek talihliler belirlenecektir. Kazanan talihliler 06 Nisan 2017 tarihinde SÖZCÜ Gazetesinde ve ayrıca çekiliş sonuçları İstanbul Fuar Merkezi’nde camekanda ve www.motobikeistanbulcekilis.com internet adresinde ilan edilecektir.
Çekiliş sonucunda kazanan asil ve yedek talihlilerin adreslerine taahhütlü posta yoluyla tebligat yapılacaktır. 21 Nisan 2017 tarihi akşamına kadar başvurmayan asiller ile 06 Mayıs 2017 tarihi akşamına kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri verilmez.
İkramiyelerin son teslim tarihi 22 Mayıs 2017’dir. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin tescile bağlı ikramiye kazanmaları durumunda, ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibraz etmeleri zorunludur.
Messe Frankfurt her zaman, önceden herhangi bir bildirim ve/veya ilan yapmaksızın çekiliş ve/veya gösterimi MPİ’nin yazılı iznini almak sureti ile tek taraflı olarak iptal edebilir, durdurabilir ve/veya kampanyanın koşullarını değiştirebilir. Kampanyanın ertelenmesi, iptali ve/veya koşulların değiştirilmesi halinde Messe Frankfurt’a karşı herhangi bir hak iddia edilemez.
Messe Frankfurt firmasında çalışanlar ve 18 yaşından küçükler bu piyangoya katılamaz;. katılmış ve ikramiye kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez. İkramiyeye konu olan eşya ve bedeli içinde bulunan vergiler ÖTV ve KDV) dışındaki vergi ve diğer kanuni yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.
Bu piyangoya iştirak eden herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.
Verilecek İkramiyeler: 1 Adet Ducati Panigale 959 2016 Model Motosiklet, 1 Adet SYM HD2 200i 2015 Model Motosiklet, 1 KTM RC 125 2016 Model Motosiklet, 1 Adet Bajaj Pulsar 150NS Model Motosiklet, 1 Adet Tetra Marka April Model Bisiklet, 10 Adet Sedona Marka İstanbul Model Bisiklet. İkramiye ürünler için kampanya ile ilgili görsel ve tanıtımlarda yer alan resimler ve özellikleri temsili olup, gerçek ürünler ile görsellerde yer alan ürünler arasında renk ve benzeri konularda farklılıklar olabilir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Messe Frankfurt Istanbul Uluslararası Fuarcılık Limited Şirketi (‘’MFI’') olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; MFI tarafından bizzat veya tayin edeceği üçüncü kişiler nezdinde müşteri veri tabanı oluşturmak, pazarlama faaliyetlerini sürdürmek, müşterileri tanımak ve iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak için depolanarak saklanmasına, müşteri veya tüketici talepleri analizi gibi sebeplerle paylaşılmasına ve işlenmesine, kişisel verilerin saklama ve işleme amaçlı olarak Messe Frankfurt Istanbul tarafından usul ve mevzuata uygun şekilde yurtdışına transfer edilmesine, ifa yardımcıları ile paylaşılmasına; katılımcı tarafından aksi belirtmediği sürece, bu kapsamda sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda mevcut verilerin saklanması, paylaşılması ve işlenmesine ve tarafıma sunulacak teklif ve hizmetler için gerekli ölçüde ve işlendikleri amaç için gerekli ve yeterli süre boyunca muhafaza edilmesine onay vermektedir.
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Katılımcılar, işbu Kampanyaya katılım amacıyla göndermiş oldukları kişisel bilgilerinin Messe Frankfurt Istanbul Uluslararası Fuarcılık Limited Şirketi tarafından kullanılmasına, arşivlenmesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında (Detaylı Bilgi: http://www.tr.messefrankfurt.com/istanbul/tr/toolbar/datenschutzALT.html)  açık rızaları olduğunu, bu konuda bilgilendirildiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler. 
Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Kişisel veriler, Motobike İstanbul 2017 fuar kapsamında gerçekleştirilecek olan, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 23/01/2017 tarih ve
 24951361-255.01.02/128-680 sayılı izni ile düzenlenen wwww.motobikeistanbulcekiliş.com web sitesi üzerinde çekilişe katılım esnasında toplanacaktır.
 
Toplanacak kisisel veriler: İsim-Soyad, doğum tarihi, iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta –ikametgah adresi)
 
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Messe Frankfurt Istanbul Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Ömer Avni Mah., İnönü Cad., No:50, Devres Han, K:3, Beyoğlu 34427 İstanbul, Türkiye adres, +90 212 296 26 26 telefon ve info@turkey.messefrankfurt.com iletişim adres/numaralarından Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Diğer Haberler