Otomotiv Sanayi Derneği Haziran 2015 Dış Ticaret Raporu 2015-07-14

OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET
Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre :
1. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde otomotiv sanayinin toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 10 azalmış ve 10,705 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, 6,359 milyar $ düzeyinde gerçekleşen ana sanayi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8, 4,347 milyar $ düzeyinde gerçekleşen aksam parça ihracatı ise yüzde 13 oranında azalmıştır.
2. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı aynı dönemine göre, midibüs-minibüs ihracatı yüzde 110, otobüs ihracatı yüzde 2 oranında artmıştır. Kamyon ve kamyonet ihracatı yüzde 12, Otomobil ihracatı ise yüzde 8 oranında azalmıştır.
TİM Verilerine Göre:
1. TİM verilerine göre 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 10,495 milyar $ değerindeki ihracatı ile otomotiv endüstrisi sektörel sıralamada birinci sırada yer almıştır.
2. Otomotiv endüstrisinin toplam ihracat içindeki payı yüzde 14 düzeyinde gerçekleşmiştir.
3. Bu dönemde, Türkiye toplam ihracatı geçen yıla göre yüzde 8 oranında azalırken, otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 10 oranında azalmıştır.
TÜİK Verilerine Göre :
1. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret, ana ve yan sanayinin üretim için ara malı ithalatı ile sanayi dışındaki komple araç ve yedek parça ithalatını içermektedir.
2. 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde 6,781 milyar $ otomotiv ürünü ithalatına karşılık 6,998 milyar $ ihracat gerçekleşmiş ve bu dönemdeki dış ticaret fazlası 217 milyon $ düzeyinde olmuştur. 2014 yılı aynı döneminde ithalat 5,772 milyar $, ihracat ise 7,752 milyar $ olmuş ve dış ticaret fazlası 1,980 milyar $ düzeyinde gerçekleşmişti.
3. Bir önceki yıla göre, 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 8, ithalatı ise yüzde 11 oranında azalmıştır ve dış ticaret açığındaki azalma yüzde 15 oranında gerçekleşmiştir. Buna karşılık GTIP 87.00 ile tanımlanan otomotiv sanayi ürünlerinde ihracat yüzde 10 azalmış, ithalat ise yüzde 17 oranında artmıştır. 

Photo Gallery

Diğer Haberler